Bucuresti Revista Presei Stiri Ultima Ora!

Depozitul Ecologic Vidra deţine toate autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege şi asigură autonomia Bucureştiului şi a judeţului Ilfov pentru tratarea, sortarea şi neutralizarea deşeurilor în următorii 20 de ani

Profitând de contextul actual, în care deșeurile reprezintă un subiect intens dezbătut în toate mijloacele de comunicare, anumite publicații și televiziuni au preluat o temă falsă a crizei tratării, sortării și depozitării deșeurilor în București și Ilfov, fără să facă o minimă verificare a acestor informații, prezentând fapte, situații și materiale care induc în eroare publicul, comunitățile locale și autoritățile publice.

Compania Eco Sud S.A. este lider de piață în tratarea, selectarea și eliminarea deșeurilor produse de populație în diverse zone din România, dispunând de infrastructuri de protecție a mediului, instalații, platforme de transfer, stații de sortare și compostare  de importanță  esențială pentru gestionarea deșeurilor, pentru reciclare și pentru un mediu curat de viață.

Una dintre temele false prezentate de publicațiile și emisiunile televizate ar fi lipsa licenței ANRSC pentru Depozitul Ecologic Vidra cât și un așa-zis proces verbal de control al acestei instituții care pune în discuție anumite sume încasate ca si tarif de compania Eco Sud începând cu anul 2016.

În ce privește licența A.N.R.S.C, precizăm că Eco Sud deține licențe pentru toate centrele de management integrat al deșeurilor pe care le operează în România, inclusiv pentru Depozitul Ecologic Vidra, aceasta fiind confirmată de Curtea de Apel București care a reținut recent faptul că A.N.R.S.C. are obligația de a modifica condițiile asociate licenței și pentru acest depozit, conform Sentinței Civile nr. 1293/2021, pronunțată la data de 24.09.2021 în dosarul nr. 557/2/2021, din al cărui dispozitiv cităm următoarele: „Obligă pârâta A.N.R.S.C. să soluționeze cererea reclamantei de modificare a condițiilor asociate licenței în ceea ce privește depozitul Vidra”.

Referitor la așa-zisul Proces Verbal de control al ANRSC, arătăm faptul că acesta este invalidat de o hotărâre a Consiliului General al CGMB, care reglementează tarifele pentru perioada controlată, respectiv 2016-2020, cât și de Hotărârea judecătorească nr. 2885 din data de 17.04.2019 rămasă definitivă în luna iulie 2020 care reglementează un tarif de 42,4 euro/tona, confirmând faptul că Eco Sud a încasat mai puțin din tariful practicat, fiind de fapt în situația inversă de a încasa diferențe de tarif iar nu de a plătit aceste diferențe, cum eronat și abuziv a specificat ANRSC în Procesul Verbal de control.

Este regretabil că în România anilor 2021 țară membră a Comunității Europene, anumite instituții ale Statului Român ignoră premeditat hotărâri judecătorești definitive și executorii și preferă, într-un context agravat de starea de pandemie, să raspândească știri false și să transmită pe diverse canale de comunicare informații eronate prin care să promoveze o falsă criză a deșeurilor cu efectul incontestabil al subminării liniștii publice și a traiului decent în comunitățile locale.

Compania Eco Sud S.A. deține autorizație integrată de mediu valabilă pentru o perioadă de 10 ani aferentă Depozitului Ecologic Vidra în care este prevăzută capacitatea de 11.500.000 m3, capacitate care asigură independența tratării, sortării și depozitării deșeurilor din Municipiul Bucuresti și din Ilfov pentru următoarea perioadă de 20 de ani, este licențiată Clasa I prin Ordin emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (conform hotărârii Curții de Apel București) și este certificată pentru Sistemul de Management de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională de către organismul de certificare TUV Rheinland InterCert Gmbh – Germania.

Capacitatea autorizată de 11.500.000 m3 cât și tariful de 42,4 euro/tonă au fost confirmate prin două hotărâri judecătorești definitive, care sunt obligatorii atât pentru societatea noastră cât și pentru autoritățile publice din România.

Tratăm, sortăm și selecționăm zilnic cantități de deșeuri produse de o populație de peste 4 milioane locuitori, deținem o suprafață ecologică pentru managementul deșeurilor de peste 2.500.000 mp și gestionăm investiții publice și private în protecția mediului și a sănătății populației iar activitatea desfășurată de noi este de importanță ecologică majoră pentru populație, comunități și autorități locale, contribuind în mod decisiv la realizarea țintelor de mediu stabilite de Uniunea Europeană pentru România.

Depozitele ecologice, stațiile de sortare, instalațiile de compostare și platformele de transfer deținute de compania Eco Sud în România rămân cea mai sigură soluție de tratare a deșeurilor generate de populație iar încrederea constantă a oamenilor în profesionalismul nostru manifestată de peste 20 de ani reprezintă o garanție a unui mediu de viață sănătos și a unui management benefic al deșeurilor, absolut necesare pentru orice persoană sau comunitate.

Cu un portofoliu de șase Centre de Management al Deșeurilor, compania Eco Sud gestionează un procent semnificativ din cantitatea de deșeuri produsă în România, lucru care o plasează în postura de lider național în acest domeniu.

Eco Sud a preluat gestiunea depozitelor de deșeuri și a centrelor de management integrat al deșeurilor în urma unor licitații publice organizate în conformitate cu normele europene de mediu, de către consilii județene, primării, asociații de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare.

Gestiunea Depozitului Ecologic Vidra și construirea acestuia a fost atribuită companiei Eco Sud în urma unei licitații internaționale organizate în anul 1999 de către Primăria Generală a Municipiului București. Licitația a fost organizată ca urmare a studiului efectuat de compania japoneză JICA și care a stabilit  necesitatea construirii a două depozite ecologice pentru gestionarea și tratarea deșeurilor produse în municipiul București și Județul Ilfov, unul poziționat în partea de nord a orașului și unul pozitionat în partea de sud a Bucureștiului, exploatat de Eco Sud în baza unui contract valabil până la atingerea capacității finale a depozitului, deci pentru o perioadă viitoare de circa 20 de ani, fapt confirmat prin două hotărâri judecătorești definitive.

Depozitul Ecologic Vidra este proiectat și construit în conformitate cu cele mai exigente norme de mediu ale Uniunii Europene, deține toate autorizațiile necesare funcționării în conformitate cu legislația națională și europeană și poate susține gestionarea și tratarea deșeurilor din întreg orașul București și județul Ilfov pentru urmatoarea perioadă de 20 de ani, având porțile deschise pentru toți colectorii și deținătorii de deșeuri care respectă standardele și legislația de mediu în vigoare, deținând o capacitate de 11.500.000 m3, fapt confirmat prin două hotărâri judecătorești definitive.

Niciun cetățean, nicio comunitate locală și nicio autoritate publică din București sau Ilfov nu trebuie să își facă griji în legătură cu serviciile ecologice și capacitățile de tratare, sortare și depozitare a deșeurilor oferite de compania Eco Sud și orice referire și interpretare apărute în spațiul public privind o eventuală criză a tratării, sortării și depozitării deșeurilor în București și Ilfov este complet neavenită.

Nutrim speranța că partenerii noștri din presă și televiziuni vor manifesta pe viitor rigoare și o documentare serioasă în demersul jurnalistic, în contextul în care deșeurile reprezintă un subiect de importanță majoră pentru comunități, cetățeni și autoritățile locale și naționale.

 

  Eco Sud S.A.

  Prin Director General

  Adrian Scarlat

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *